Anasayfa
Anasayfa  
Anasayfa
ilkokuma  
  Atatürk Haberler Etkinlikler Planlar Oyunlar Dökümanlar Download XPN
   
 
ilkokuma.com
ilkokuma
ilkokuma.com Anasayfa
ilkokuma.com
ilkokuma.com Haberler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Müfredat
ilkokuma.com
ilkokuma.com Yönetmelik/Mevzuat
ilkokuma.com
ilkokuma.com Tebliğler Dergisi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Planlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Dökümanlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Rehberlik
ilkokuma.com
ilkokuma.com Sosyal Etkinlik
ilkokuma.com
ilkokuma.com Okul Yönetimi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Download
ilkokuma.com
ilkokuma.com Soru Bankası
ilkokuma.com
ilkokuma.com Öğrenci Meclisi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Önemli Günler ve Haftalar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Zümre
ilkokuma.com
ilkokuma.com


İlköğretim

ilkokuma.com
ilkokuma.com Okul Öncesi
ilkokuma.com
ilkokuma.com İlk Okuma-Yazma
ilkokuma.com
ilkokuma.com 1.2.ve 3. Sınıflar
ilkokuma.com
ilkokuma.com 4.ve 5. Sınıflar
ilkokuma.com
ilkokuma.com 6.7.8.Sınıflar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Çizelgeler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Etkinlikler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Müzikler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitsel Oyunlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Şiirler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Fıkralar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Masallar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Hikayeler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Bilmeceler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Tekerleme
ilkokuma.com
ilkokuma.com Okul Gazetesi
ilkokuma.com
ilkokuma.com OGYE
ilkokuma.com

Bilgisayar
ilkokuma.com Araçlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Excel
ilkokuma.com
ilkokuma.com Word
ilkokuma.com
ilkokuma.com Access
ilkokuma.com
ilkokuma.com Flas Animasyon
ilkokuma.com
ilkokuma.com Html
ilkokuma.com
ilkokuma.com Visual Basic
ilkokuma.com
ilkokuma.com Asp
ilkokuma.com
ilkokuma.com PHP
ilkokuma.com

Linkler
ilkokuma.com
ilkokuma.com MEB
ilkokuma.com
ilkokuma.com İLSİS
ilkokuma.com
ilkokuma.com Sınavlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com İlk Atama
ilkokuma.com
ilkokuma.com Yer Değiştirme
ilkokuma.com
ilkokuma.com İlköğetim Genel Müdürlüğü
ilkokuma.com
ilkokuma.com TTKB Öğretmen Portalı
ilkokuma.com
ilkokuma.com Öğretmen Siteleri
ilkokuma.com
ilkokuma.com TUBİTAK
ilkokuma.com
ilkokuma.com TC Kimlik No
ilkokuma.com
ilkokuma.com Memurlar.Net
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitim Sen
ilkokuma.com
ilkokuma.com Türk Eğitim Sen
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitim Bir sen
ilkokuma.com
ilkokuma.com Bağımsız Eğt.Sen
ilkokuma.com
ilkokuma.com
LİNKLER
XPN 

 

 
XPNilkokuma
ilkokuma.com
ilkokuma

 ilkokuma

 

 

 

 


 


 
 
 
ilkokumaÖĞRENCİ MECLİSİ

1-OKUL MECLİSLERİ PROJESİ UYGULAMASI

2-KONULAR

3-GENELGE

4-ÖNEMİ

5-YÖNERGE

6- ÖĞRENCİ MECLİSLERİ İÇTÜZÜĞÜ

7-OKUL MECLİSLERİ SEÇİMİ ESAS VE USULLERİ

 

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ PROJESİ UYGULAMASI

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanlığıSAYI : B.08.0.TTK.0.01.01.02
KONU: Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi uygulaması
 

......................... VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
 
Cumhuriyetimizin demokrasiyle güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi, seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün oluşturulması; hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında imzalanan protokolle uygulamaya konulan �Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi� uygulama usul ve esaslarını düzenleyen �Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi� ilişikte gönderilmiştir. 2003-2004 öğretim yılında ülke genelinde 81 ilde toplam 300 okulda pilot uygulaması yapılan söz konusu proje 2004-2005 öğretim yılından itibaren bütün örgün eğitim kurumlarımızda uygulanacaktır.
 
Buna göre;
 
1. İl proje uygulamasından sorumlu en az şube müdürü düzeyinde birinin görevlendirilmesi ve görevlendirilen personelin isim ve iletişim bilgilerinin 15 Ekim 2004 tarihine kadar Başkanlığımıza bildirilmesi,
 
2. Bir örneği Tebliğler Dergisinin Eylül 2004 sayısında da yayınlanacak olan ve İlişikteki gönderilen Yönergenin okullara ulaştırılması, yöneticiler ve öğretmenler tarafından okunmasının ve uygulanmasının sağlanması; konu hakkında, şube rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerin bilgilendirilmesi,
 
3. Okul düzeyindeki çalışmalarda Okul Müdürleri, ilçe düzeyindeki çalışmalarda İlçe Millî Eğitim Müdürleri, il düzeyindeki çalışmalarda da İl Millî Eğitim Müdürlerinin, katılımcı, gözlemci ve rehberlik rolü oynaması,
 
4. İl öğrenci meclisi başkanı seçilen öğrencinin vesikalık resmi, nüfus cüzdanının fotokopisi ve 100 kelimeyi geçmeyen kısa öz geçmişini içeren bilgilerin en geç 25.12.2004 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi,
 
5. Uygulamada gecikmeye meydan verilmemesi için http://ttkb.meb.gov.tr veya http://okulmeclisleri.meb.gov.tr adreslerinden proje hakkında geniş bilgi alınması,
 
6. Yönergenin okullara geç ulaşabileceği ihtimali dikkate alınarak, projenin uygulama takvimi ile ilgili olarak Yönergenin 26, 27 ve 31 inci maddelerinde verilen nihai tarihlerin, 2004-2005 öğretim yılı için bir ay kadar ileri bir tarihe sarkma esnekliğinin dikkate alınması,
 
7. Uygulamanın tümünü kapsayan raporların 30 Haziran 2005 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi hususunda
 
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK
 

Bakan a.
 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

XPN