Anasayfa  
Anasayfa
   
  Atatürk Dosyalar Etkinlikler Planlar Oyunlar Dökümanlar Download ilkokuma
   
 
ilkokuma.com
ilkokuma
ilkokuma.com Anasayfa
ilkokuma.com
 
ilkokuma.com
ilkokuma
ilkokuma.com Okul Öncesi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Okuma Yazma
ilkokuma.com
ilkokuma.com 1. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 2. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 3. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 4. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com

İlköğretim
ilkokuma
ilkokuma.com 5. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 6. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 7. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 8. Sınıf
ilkokuma.com

İlköğretim
ilkokuma.com
ilkokuma.com 9. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 10. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 11. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com 12. Sınıf
ilkokuma.com
ilkokuma.com


İlköğretim

ilkokuma.com
ilkokuma.com Planlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Yazılı Soruları
ilkokuma.com
ilkokuma.com Soru Bankası
ilkokuma.com
ilkokuma.com Deneme Sınavı
ilkokuma.com
ilkokuma.com Dökümanlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Zümre
ilkokuma.com
ilkokuma.com Etkinlikler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Sınıf Dosyaları
ilkokuma.com
ilkokuma.com Toplantı Tutanakları
ilkokuma.com
ilkokuma.com Şube Öğretmenler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Çizelgeler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Sunular
ilkokuma.com
ilkokuma.com Belirli Gun ve Haftalar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Rehberlik
ilkokuma.com
ilkokuma.com Sosyal Etkinlik
ilkokuma.com
ilkokuma.com Proje Ödevi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Performans Görevi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Mesleki Çalışmalar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Öğrenci Meclisi
ilkokuma.com
ilkokuma.com TKY
ilkokuma.com
ilkokuma.com ÖGYE
ilkokuma.com
ilkokuma.com İKS
ilkokuma.com

Bilgisayar
ilkokuma.com Okul Yönetimi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Müfredat
ilkokuma.com
ilkokuma.com Yönetmelikler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Müzikler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitsel Oyunlar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Şiirler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Fıkralar
ilkokuma.com
ilkokuma.com İnteraktif Ders Materyalleri
ilkokuma.com
ilkokuma.com Masallar
ilkokuma.com
ilkokuma.com Clip Art
ilkokuma.com
ilkokuma.com Bilmeceler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Tekerleme
ilkokuma.com
ilkokuma.com Okul Gazesi
ilkokuma.com
ilkokuma.com Kitap Özetleri
ilkokuma.com
ilkokuma.com Güzel Sözler
ilkokuma.com
ilkokuma.com Tiyatro Teksleri
ilkokuma.com
ilkokuma.com Fatih Proje Dökümanları
ilkokuma.com
ilkokuma.com SBS
ilkokuma.com

Linkler
ilkokuma.com
ilkokuma.com MEB
ilkokuma.com
ilkokuma.com e-okul
ilkokuma.com
ilkokuma.com MEBBİS
ilkokuma.com
ilkokuma.com TEFBİS
ilkokuma.com
ilkokuma.com İlk Atama
ilkokuma.com
ilkokuma.com Yer Değiştirme
ilkokuma.com
ilkokuma.com Öğretmen Siteleri
ilkokuma.com
ilkokuma.com TUBİTAK
ilkokuma.com
ilkokuma.com Memurlar.Net
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitim Sen
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitim İş
ilkokuma.com
ilkokuma.com Türk Eğitim Sen
ilkokuma.com
ilkokuma.com Eğitim Bir sen
ilkokuma.com
ilkokuma.com e-devlet
ilkokuma.com
ilkokuma.com
ilkokuma.com
LİNKLER
XPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ilkokuma.com

 


ilkokuma
ilkokuma
 

 

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

 

· Haftalık ders çizelgeleri, 2010–2011 Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

 

· 2010–2011 Öğretim Yılında, 11 ve 12. sınıflarda okumakta olan öğrencilere 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlara yeni haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır.

 

· Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, alan/dal dersleri (mesleki ve teknik ortaöğretim okulları) ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler, ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

 

· Seçmeli dersler, ortaöğretim öğrencilerinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarını dikkate alarak seçebilecekleri derslerdir. Bu derslerin bazılarının haftalık ders saati sayıları sınıflara göre seçenekli olarak belirtilmiştir. Öğrenciler bu dersleri, haftalık ders saati sayılarını belirterek seçebileceklerdir. Seçmeli dersler “B-Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Dersler” başlığı altında; 1, 2 ve 3. grup seçmeli dersler olarak belirlenmiştir.

 

- 1. grup seçmeli derslere genel liseler, Anadolu liseleri, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri ve Anadolu öğretmen liselerinin haftalık ders çizelgelerinde de yer verilmiştir. Bu nedenle söz konusu liselerin öğrencileri 1. gruptan ayrıca ders seçemeyeceklerdir.

- Genel liseler, Anadolu liseleri, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri ve Anadolu öğretmen liselerinin haftalık ders çizelgelerinde seçmeli dersler arasında “diğer seçmeli dersler”e de yer verilmiştir. Bu okulların öğrencileri “diğer seçmeli dersler”e ayrılan ders saati kadar 2. grup seçmeli dersler arasından ders seçeceklerdir.

- Seçmeli dersler arasında programı tek olanlar, öğretim süresi boyunca bir kez seçilebilecektir.

- Sosyal bilimler liselerinin 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, bulundukları sınıfa ait haftalık ders çizelgelerinde bulunan dersleri seçmeli ders olarak seçemezler.

- 3. grup seçmeli dersler, 1. ve 2. grup seçmeli dersler arasında yer almayan güzel sanatlar ve spor liselerine ait dersler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/dal derslerinden oluşur.

- Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde seçmeli dersler haftalık ders çizelgeleri ekinde verilmiştir.

 

· Seçmeli derslerin haftalık ders saati sayısı toplamı o sınıfın “seçmeli ders saati toplamı” nı geçemeyecektir. Bu derslerde gruplar oluşturulurken okulun imkânları ve öğrenci isteği göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

 

· Ortak dersler arasında yer alan dil ve anlatım, Türk edebiyatı, yabancı dil, tarih ve coğrafya derslerinin seçmeli olarak da alınması ve her iki dersin ders saatleri toplamı öğretim programında belirtilen ders saatinden farklı olması hâlinde ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlara göre belirtilen ders saati kadar zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır. Değerlendirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine göre yapılır. Söz konusu derslerin aynı öğretmen tarafından okutulması esastır.

 

· Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır. Ancak okulun imkânları ile öğrencilerin istekleri ve hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak sorumluluk velilerine ait olmak üzere bulunduğu sınıf seviyesindeki öğretim programı uygulanabilir.

 

· Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinde öğrenciler, ilgi ve istekleri ile okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik” derslerinden sadece birini, diğer ortaöğretim kurumlarında ise görsel sanatlar ya da müzik derslerinden birini seçerler. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

 

· Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması halinde derslere ait öğretimprogramlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

 

· Meslek liseleri ile Anadolu meslek liselerinde; okul türlerine, alanın/dalın özelliğine göre 11 ve 12. sınıflarda parantez içindeki veya dışındaki ders saatlerinden biri seçilerek farklı uygulamalar yapılabilecektir.

 

· Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mevcut alan/dal derslerinin okutulması esastır. Ancak toplam ders saati sayısındaki değişikler nedeniyle alan/dal derslerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili birimlerce hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edildikten sonra okullara duyurulacaktır.

 

· Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “dil ve anlatım” dersidir. Bu dersin yanında;

- Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik alanında “müziksel işitme, okuma ve yazma”,

- Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar alanında “desen çalışmaları”,

- Güzel sanatlar ve spor liseleri spor alanında 9. sınıfta “temel spor eğitimi”; 10, 11 ve 12. sınıflarda “spor”,

- İmam hatip liselerinde “Kur’an-ı Kerim”,

- Meslek, Anadolu meslek, teknik, Anadolu teknik, Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde haftalık ders çizelgelerindeki (*)’lı dersler

de yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

 

· Yabancı dil dersinde; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilip okutulur.

 

· Sosyal bilimler liselerinde Uluslararası Bakalorya Programı’na tabi olanlar “Bakalorya Seçmeli Dersleri”nden birini seçerler.

 

· Güzel sanatlar ve spor liselerinde; haftalık ders çizelgesine ağırlık verilmek kaydıyla grup derslerinde haftada 10 saat, bireysel derslerde ise (en az 2 veya 3 öğrenci ) grup dersi gibi haftada 10 saate kadar ilave ders yapılabilir. Ancak bu süreler devamlılık arz etmez, okulda yapılan çeşitli aktiviteleri içermez.

 

Müzik alanında; “piyano, çalgı ve bireysel ses eğitimi” dersleri öğrencinin öğretmen ile bire bir (en az 2 veya 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak ilgili dersler yeterli öğretmen olmaması durumunda, grup olarak da yapılabilir. “Türk ve batı müziği çalgıları” dersinde, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen çalgıların (keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, gitar, bağlama, ut, kanun ve flüt) eğitimi yapılacaktır.

 

· İmam hatip liseleri müzik dersinde Dinî Musiki Öğretim Programı; görsel sanatlar dersinde ise Hüsn-ü Hat Öğretim Programı uygulanacaktır.

 

· İmam Hatip Lisesi (Yurt Dışından Gelen Öğrenciler İçin) Haftalık Ders Çizelgesinde;

 

- Yönetmelik değişikliği yapılıncaya kadar 9. sınıfın 2. yarıyılında alınan puanlar yılsonu puanı olarak değerlendirilecektir.

 

- Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri göz önünde bulundurularak Kur’an-ı Kerim ve Arapça derslerinin 10, 11 ve 12. sınıflardaki ders saatleri, belirtilen ders saatleri dikkate alınarak zümre öğretmenlerince belirlenir.

 

A- ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

Türkçe (Hazırlık sınıfı) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 15.09.2006 tarih ve 366 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Türkçe dersinde (İmam Hatip Liseleri); Talim ve Terbiye Kurulunun 25.09.1992 tarih ve 304 sayılı kararı ile kabul edilen “Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrenciler İçin Türkiye Türkçesi Öğretim Programı” uygulanacaktır.

 

Matematik (Hazırlık sınıfı) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 15.06.1999 tarih ve 55 sayılı Kararı ile kabul edilen Hazırlık Sınıfı Matematik dersi öğretim programı uygulanır.

 

Beden Eğitimi (Hazırlık sınıfı) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 339 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Beden Eğitimi dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

 

Görsel Sanatlar (Hazırlık sınıfı) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Görsel Sanatlar (Resim) dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

 

Müzik (Hazırlık sınıfı) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.12.2009 tarih ve 240 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Müzik dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

 

Dil ve Anlatım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Türk Edebiyatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.03.2005 tarih ve 16 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Tarih dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun

9. sınıfta; 11.10. 2007 tarih ve 172 sayılı Kararı,

10. sınıfta; 03.06.2008 tarih ve 138 sayılı Kararı,

11. sınıfta; 09.03.2009 tarih ve 27 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 04.09.2008 tarih ve 180 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 27.04.1981 tarih ve 76 sayı; 14.06.2002 tarih ve 272 sayılı Kararları ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

 

Coğrafya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10.02.2010 tarih ve 5 sayılı Kararı ile

Kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Matematik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 200 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Geometri dersinde; 9 ve 10. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.12.2009 tarih ve 334 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

 

Fizik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun

9. sınıfta; 11.10.2007 tarih ve 168 sayılı Kararı,

10. sınıfta; 03.06.2008 tarih ve 135 sayılı Kararı,

11. sınıfta; 26.12.2008 tarih ve 288 sayılı Kararı

12. sınıfta; 11.09. 2009 tarih ve 152 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

 

Kimya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun

9. sınıfta; 11.10.2007 tarih ve 169 sayılı Kararı,

10. sınıfta; 03.06.2008 tarih ve 136 sayılı Kararı,

11. sınıfta; 26.12.2008 tarih ve 289 sayılı Kararı,

12. sınıfta; 20.10.2009 tarih ve 182 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

 

Biyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun

9. sınıfta; 11.10.2007 tarih ve 170 sayılı Kararı,

10. sınıfta; 03.06.2008 tarih ve 137 sayılı Kararı,

11. sınıfta; 26.12.2008 tarih ve 280 sayılı Kararı

12. sınıfta; 04.11.2009 tarih ve 195 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

 

Felsefe dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 235 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

 

Psikoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 239 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Sosyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 237 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Mantık dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 236 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. (Yeni hazırlanan öğretim programının tarih ve sayısı duyurulacaktır.)

 

Bilgi Kuramı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 238 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. Bilgi Kuramı dersi notla değerlendirilmez.

 

Beden Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 339 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Beden Eğitimi dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları uygulanır.

 

Görsel Sanatlar dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Görsel Sanatlar (Resim) dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları uygulanır.

 

Hüsnü Hat dersinde (İmam Hatip liseleri); Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığının 18.10.1985 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Müzik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.12.2009 tarih ve 240 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Müzik dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları uygulanır.

 

Dini Musiki Dersinde (İmam Hatip liseleri); Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığının 18.10.1985 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Trafik ve İlk Yardım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 29.01.1992 tarih ve 12 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Sağlık Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.12.1996 tarih ve 261 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Millî Güvenlik Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.03.1998 tarih ve 15 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Rehberlik ve Yönlendirme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 02.08.2006 tarih ve 329 sayılı Kararı ile kabul edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı ile bu amaçla hazırlanan Tanıtım ve Yönlendirme Modüllerinden faydalanılarak uygulama yapılır.

 

Yabancı Dil dersinde;

Genel Liselerde;

 

9. Sınıf Yabancı Dil dersinde;

Almanca Dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10.05.1973 tarih ve 380 sayılı Kararı ile kabul edilen Lise Yabancı Dil 1 (Almanca) dersi öğretim programı uygulanır.

 

Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.1996 tarih ve 238 sayılı Kararı ile kabul edilen Lise Yabancı Dil 1 (Fransızca) dersi öğretim programı uygulanır.

 

İngilizce dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.10.2007 tarih ve 171 sayılı Kararı ile kabul edilen 9. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim programı uygulanır.

 

10. Sınıf Yabancı Dil dersinde;

Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10.05.1973 tarih ve 380 sayılı Kararı ile kabul edilen Lise Yabancı Dil 2 (Almanca) Dersi Öğretim Programı uygulanır.

 

Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10.05.1973 tarih ve 380 sayılı Kararı ile kabul edilen Lise Yabancı Dil 2 (Fransızca) dersi öğretim programı uygulanır.

 

İngilizce dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 03.06.2008 tarih ve 139 sayılı Kararı ile kabul edilen 10. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) Dersi Öğretim programı uygulanır.

 

11. ve 12. Sınıf Yabancı Dil dersinde;

 

Almanca, Fransızca ve İngilizce derslerinde; Yeni program hazırlanıncaya kadar 9 ve 10.sınıf öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

 

Anadolu Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinde;

 

Yabancı Dil (Almanca) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.09.1993 tarih ve 411 sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu Liseleri Yabancı Dil I (Almanca) Dersi Öğretim Programının;

9. Sınıflarda;

I- Angaben zur Person

II- Schule

III- Familie

IV- Essen und trinken

V- Freizeit

VI- Wohnen

VII- Fremdsprachen

10. Sınıflarda;

I- Reise / Erholung

II- Wetter / Klima

III- Institutionen

IV- Gesundheit / Krankheit

V- Beruf

VI- Erziehung / Schule

VII- Menschen / Ihre Lebensweisen

11. Sınıflarda;

I- Schüler / Schultag

II- Alltagssituationen

III- Beziehungen zwischen Generationen

IV- Lektüren / Sachtexte

V- Gesprächsführung

VI- Textproduktion

12. Sınıflarda;

I- Gesprächsführung (Fortsetzung)

II- Elektronische Medien (Bilgisayar ve internet konuları da eklenmelidir)

III- Umwelt

IV- Lektüre (literarische Texte)

konuları uygulanır.

 

Not: “Atatürk” ve “Beziehungen BRD / Türkei” konuları zümre öğretmenler kurulu tarafından belirtilen ünite ve zamanlarda, her sınıf seviyesinde verilmelidir.

 

Yabancı Dil (Fransızca) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.09.1993 tarih ve 411 sayılı Kararı ile kabul edilen Yabancı Dil (Fransızca) Dersi Öğretim Programının,

 

9. Sınıflarda;

Yabancı Dil (Fransızca) Dersi Öğretim Programının ilk 20 ünitesi

 

10. Sınıflarda;

Yabancı Dil (Fransızca) Dersi Öğretim Programının 9. sınıf I. döneminin 7 ünitesi ve 9. sınıf II. döneminin 8 ünitesi olmak üzere 15 ünite,

 

11. Sınıflarda;

Yabancı Dil (Fransızca) Dersi Öğretim Programının 10. sınıf III. döneminin 8 ünitesi ve 10. sınıf IV. döneminin 7 ünitesi olmak üzere 15 ünite,

 

12. Sınıflarda;

Yabancı Dil (Fransızca) Dersi Öğretim Programının 11. sınıf V. döneminin 9 ünitesi ve ekleri; 9. sınıf I. döneminin 8. ünitesi, 9. Sınıf II. döneminin 9. ünitesi, 10. Sınıf III. döneminin 9. ünitesi, 10. Sınıf IV. döneminin 8. ve 9. ünitesi olmak üzere 14 ünite uygulanır.

 

Yabancı Dil (İngilizce) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 02.04.2002 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen Yabancı Dil dersi öğretim programının;

 

9. Sınıflarda;

Hazırlık sınıfı programının; ilk 22 ünitesi,

10. Sınıflarda;

Hazırlık sınıfı programının 19–32. üniteleri,

11. Sınıflarda;

9. sınıf programının ilk 16 ünitesi,

12. Sınıflarda;

9. sınıf programının 17–30. üniteleri uygulanır.

(Yeni hazırlanan İngilizce dersi öğretim programının duyurusu ileride yapılacaktır)

 

Fen Liselerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 02.04.2002 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen Yabancı Dil (İngilizce) Dersi Öğretim Programının;

9. Sınıflarda;

Hazırlık sınıfı programının ilk 18 ünitesi,

10. Sınıflarda;

Hazırlık sınıfı programının 19‐25. üniteleri,

11. Sınıflarda;

Hazırlık sınıfı programının 26‐32. üniteleri,

12. Sınıflarda;

9. sınıf programının 1‐8. üniteleri uygulanır.

(Yeni hazırlanan İngilizce dersi öğretim programının duyurusu ileride yapılacaktır)

 

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde; Genel liselerde uygulanan yabancı dil öğretim programları uygulanır.

 

Hazırlık Sınıfı Bulunan Okulların Hazırlık Sınıfı İngilizce dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 02.04.2002 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu Lisesi hazırlık sınıfı İngilizce dersi öğretim programı; 9, 10 ve 11. Sınıflarında, Talim ve Terbiye Kurulunun 02.04.2002 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu Lisesi (9, 10 ve 11. sınıflar) İngilizce dersi öğretim programı; 12. sınıfta ise aynı programın amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulu tarafından hazırlanacak olan program uygulanır.

 

İkinci Yabancı Dil;

 

Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 316 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

 

Arapça dersinde; Yeni program hazırlanıncaya kadar zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı,

 

Çince dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.08.2008 tarih ve 164 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak program,

 

Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 315 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

 

İngilizce dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 317 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

 

İspanyolca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 391 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

 

İtalyanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.07.2002 tarih ve 286 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak program,

 

Japonca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 04.06.1998 tarih ve 72 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı,

 

Rusça dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.03.2005 tarih ve 17 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak program

 

uygulanır.

 

Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Piyano dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Türk Müziği Koro Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Batı Müziği Koro Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Drama dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Müziğe Giriş dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Müzik Biçimleri dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Türk Müziği Çalgı Toplulukları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Batı Müziği Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Geleneksel Türk Müziği Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Türk ve Batı Müziği Çalgıları derslerinden; Bağlama, Kanun, Ut, Kontrbas, Flüt, Keman derslerinde Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı; Gitar, Viyola, Viyolonsel derslerindeTalim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Bilişim Destekli Müzik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Bireysel Ses Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Çalgı Bakımı ve Onarımı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Desen Çalışmaları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

İki Boyutlu Sanat Atölye dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Üç Boyutlu Sanat Atölye dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Müze Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Sanat Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Grafik Tasarım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Türk Resim Heykel Sanatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Çağdaş Dünya Sanatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Estetik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Sanat Eserlerini İnceleme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Temel Spor Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

İnsan Anatomisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Beden Eğitimi Bilimine Giriş dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Beden Eğitimi ve Spor Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Spor dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Spor Fizyolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen Spor Fizyolojisi Dersi Öğretim Programı uygulanır.

 

Antrenman Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Spor Kazalarından Korunma ve İlk Yardım dersinde: Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Spor Masajı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Spor Tesisleri ve Malzeme Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Spor Psikolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Spor ve Beslenme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Türk Spor Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Özel Alan Çalışması dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Spor Yönetimi ve Organizasyonu dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Spor Sosyolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Eğitsel Oyunlar dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Ritim Eğitimi ve Dans dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Sosyal Bilim Çalışmaları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.09.2006 tarih ve 383 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Osmanlı Türkçesi dersinde; yeni program hazırlanıncaya kadar zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

 

Sosyoloji (1-2) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 25.09.2006 tarih ve 369 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı ile 02.10.2007 tarih ve 159 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.( Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14.12.2009 tarih ve 234 sayılı Kararı ile ilişkilendirilmelidir.)

 

Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Türk Eğitim Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Eğitim Psikolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Eğitim Sosyolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Demokrasi ve İnsan Hakları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10.05.1999 tarih ve 38 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Sosyal Etkinlik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 155 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. Sosyal Etkinlik dersi notla değerlendirilmez.

 

Proje Hazırlama dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.09.2006 tarih ve 371 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı karar ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

İşletme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2009 tarih ve 125 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Ekonomi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2009 tarih ve 126 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Girişimcilik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2009 tarih ve 127 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı Uygulanır.

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 18.06.2010 tarih ve 57 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Uluslararası İlişkiler dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 153 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Yönetim Bilimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 154 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Diksiyon ve Hitabet dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 21.06.2007 tarih ve 117 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Sanat Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 27.06.1991 tarih ve 105 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

Alman Edebiyatı ve İngiliz Edebiyatı derslerinde; Abitur uygulaması yapan okullarda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan programlar uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANACAK SEÇMELİ DERSLER;

 

1. Grup Seçmeli Dersler;

DERSİN ADI 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf
Dil ve Anlatım (2) (2)(3) (2)(3)
Türk Edebiyatı (1) (1) (1)
Matematik (2)(4) (2)(4) (2)(4)
Geometri (1)(2) (2)(3) (1)(2)
Fizik (2)(3) (2)(4) (2)(3)
Kimya (2)(3) (2)(4) (2)(3)
Biyoloji (2)(3) (2)(4) (2)(3)
Tarih (2) (2)(4) -
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - - (2)(4)
Coğrafya (2) (2)(4) (2)(4)
Psikoloji (2) - -
Sosyoloji - (2) -
Mantık - - (2)
Yabancı Dil (4)(6) (4)(6) (4)(6)
İkinci Yabancı Dil (2)(4) (2)(4) (2)(4)

2. Grup Seçmeli Dersler;

· Bilgi Kuramı (1–2)

· Demokrasi ve İnsan Hakları (1)

· Sosyal Etkinlik (1)

· Proje Hazırlama (1)

· Bilgi ve İletişim Teknolojisi (1–2)

· İşletme (2)

· Ekonomi (2)

· Girişimcilik (1)

· Astronomi ve Uzay Bilimleri (1–2)

· Uluslararası İlişkiler (2)

· Yönetim Bilimi (2)

· Diksiyon ve Hitabet (1)

· Sanat Tarihi (2)

· Alman Edebiyatı (1–2)

· İngiliz Edebiyatı (1–2)

 

3.Grup Seçmeli Dersler;

 

1. ve 2. grup seçmeli dersler arasında yer almayan güzel sanatlar ve spor liselerine ait dersler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/dal derslerinden oluşur.

 

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 2 2 2
TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1
TARİH 2 2 - -
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 -
COĞRAFYA 2 2 - -
MATEMATİK 4 - - -
GEOMETRİ 2 - - -
FİZİK 2 - - -
KİMYA 2 - - -
BİYOLOJİ 2 - - -
SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - -
FELSEFE - - 2 -
YABANCI DİL 3 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 1 1 1
MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - -
TRAFİK VE İLK YARDIM - - - 1
TOPLAM 29 16 15 12
SEÇMELİ DERSLER DİL VE ANLATIM - (2) (2)(3) (2)(3)
TÜRK EDEBİYATI - (1) (1) (1)
MATEMATİK - (2)(4) (2)(4) (2)(4)
GEOMETRİ - (1)(2) (2)(3) (1)(2)
FİZİK - (2)(3) (2)(4) (2)(3)
KİMYA - (2)(3) (2)(4) (2)(3)
BİYOLOJİ - (2)(3) (2)(4) (2)(3)
TARİH - (2) (2)(4) -
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - - - (2)(4)
COĞRAFYA - (2) (2)(4) (2)(4)
PSİKOLOJİ - (2) - -
SOSYOLOJİ - - (2) -
MANTIK - - - (2)
YABANCI DİL - (2)(4) (2)(4) (2)(4)
İKİNCİ YABANCI DİL - (2)(4) (2)(4) (2)(4)
DİĞER SEÇMELİ DERSLER - (1) (1) (2)
TOPLAM - 13 14 17
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1
TOPLAM DERS SAATİ 30 30 30 30
ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 2 2 2
TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1
TARİH 2 2 - -
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 -
COĞRAFYA 2 2 - -
MATEMATİK 4 - - -
GEOMETRİ 2 - - -
FİZİK 2 - - -
KİMYA 2 - - -
BİYOLOJİ 2 - - -
SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - -
FELSEFE - - 2 -
YABANCI DİL 6 4 4 4
İKİNCİ YABANCI DİL 2 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 2
GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK 1 1 1 1
MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - -
TRAFİK VE İLK YARDIM - - - 1
TOPLAM 34 20 19 16
SEÇMELİ DERSLER DİL VE ANLATIM - (2) (2)(3) (2)(3)
TÜRK EDEBİYATI - (1) (1) (1)
MATEMATİK - (2)(4) (2)(4) (2)(4)
GEOMETRİ - (1)(2) (2)(3) (1)(2)
FİZİK - (2)(3) (2)(4) (2)(3)
KİMYA - (2)(3) (2)(4) (2)(3)
BİYOLOJİ - (2)(3) (2)(4) (2)(3)
TARİH - (2) (2)(4) -
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - - - (2)(4)
COĞRAFYA - (2) (2)(4) (2)(4)
PSİKOLOJİ - (2) - -
SOSYOLOJİ - - (2) -
MANTIK - - - (2)
YABANCI DİL - (4)(6) (4)(6) (4)(6)
İKİNCİ YABANCI DİL - (2)(4) (2)(4) (2)(4)
DİĞER SEÇMELİ DERSLER - (2) (2) (2)
TOPLAM - 14 15 18
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1
TOPLAM DERS SAATİ 35 35 35 35
HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ DERSLER Hazırlık Sınıfı 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
ORTAK DERSLER TÜRKÇE 4 - - - -
DİL VE ANLATIM - 2 2 2 2
TÜRK EDEBİYATI - 3 3 3 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - 1 1 1 1
TARİH - 2 2 - -
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - - 2 -
COĞRAFYA - 2 2 - -
MATEMATİK 3 4 - - -
GEOMETRİ - 2 - - -
FİZİK - 2 - - -
KİMYA - 2 - - -
BİYOLOJİ - 2 - - -
SAĞLIK BİLGİSİ - 1 - - -
FELSEFE - - - 2 -
YABANCI DİL 20 6 4 4 4
İKİNCİ YABANCI DİL 4 2 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 2 2
GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK - 1 1 1 1
MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - - 1 - -
TRAFİK VE İLK YARDIM - - - - 1
TOPLAM 33 34 20 19 16
SEÇMELİ DERSLER DİL VE ANLATIM - - (2) (2)(3) (2)(3)
TÜRK EDEBİYATI - - (1) (1) (1)
MATEMATİK - - (2)(4) (2)(4) (2)(4)
GEOMETRİ - - (1)(2) (2)(3) (1)(2)
FİZİK   - (2)(3) (2)(4) (2)(3)
KİMYA - - (2)(3) (2)(4) (2)(3)
BİYOLOJİ - - (2)(3) (2)(4) (2)(3)
TARİH - - (2) (2)(4) -
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - - - - (2)(4)
COĞRAFYA - - (2) (2)(4) (2)(4)
PSİKOLOJİ - - (2) - -
SOSYOLOJİ - - - (2) -
MANTIK - - - - (2)
YABANCI DİL - - (4)(6) (4)(6) (4)(6)
İKİNCİ YABANCI DİL - - (2)(4) (2)(4) (2)(4)
DİĞER SEÇMELİ DERSLER - - (2) (2) (2)
TOPLAM - - 14 15 18
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1 1
TOPLAM DERS SAATİ 34 35 35 35 35
FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 2 2 2
TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1
TARİH 2 2 - -
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 -
COĞRAFYA 2 2 - -
MATEMATİK 4 4 4 4
GEOMETRİ 2 2 3 2
FİZİK 2 4 4 5
KİMYA 2 4 4 5
BİYOLOJİ 2 4 4 5
SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - -
FELSEFE - - 2 -
YABANCI DİL 7 3 3 3
İKİNCİ YABANCI DİL 2 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ/ GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK 2 2 2 2
MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - -
TRAFİK VE İLK YARDIM - - - 1
SEÇMELİ DERSLER - - - 1
TOPLAM 34 36 36 36
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1
TOPLAM DERS SAATİ 35 37 37 37
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ DERSLER Hazırlık Sınıfı 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
ORTAK DERSLER TÜRKÇE 4 - - - -
DİL VE ANLATIM - 2 4 4 4
TÜRK EDEBİYATI - 3 4 4 4
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - 1 1 1 1
TARİH - 2 4 3 -
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - - 2 -
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - - - - 4
COĞRAFYA - 2 4 3 4
MATEMATİK 3 4 3 3 3
GEOMETRİ - 2 2 3 2
FİZİK - 2 - - -
KİMYA - 2 - - -
BİYOLOJİ - 2 - - -
SAĞLIK BİLGİSİ - 1 - - -
YABANCI DİL 20 6 3 3 3
İKİNCİ YABANCI DİL 4 2 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ 2 - - - -
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK - 2 2 2 2
FELSEFE - - - 2 -
MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ - - 1 - -
TRAFİK VE İLK YARDIM - - - - 1
SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI - - 2 2 2
PSİKOLOJİ - - 2 - -
SOSYOLOJİ - - - 2 2
MANTIK - - - - 2
OSMANLI TÜRKÇESİ - - 2 2 2
SEÇMELİ DERSLER - 1 3 1 1
TOPLAM 33 34 39 39 39
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1 1
TOPLAM DERS SAATİ 34 35 40 40 40
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (SPOR)
DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 2 2 2
TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1
TARİH 2 2 - -
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 -
COĞRAFYA 2 2 - -
MATEMATİK 4 2 - -
GEOMETRİ 2 - - -
FİZİK 2 - - -
KİMYA 2 - - -
BİYOLOJİ 2 - - -
SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - -
FELSEFE - - 2  
YABANCI DİL 3 2 2 2
GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK 1 1 1 1
MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - -
TRAFİK VE İLKYARDIM - - - 1
TEMEL SPOR EĞİTİMİ 4 - - -
İNSAN ANATOMİSİ 2 - - -
BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ 1 - - -
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ - 1 - -
SPOR - 8 8 8
SPOR FİZYOLOJİSİ - 2 - -
ANTREMAN BİLGİSİ - - 2 -
SPOR KAZALARINDAN KORUNMA VE İLK YARDIM - 2 - -
SPOR MASAJI - 1 - -
SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ - - 1 -
SPOR PSİKOLOJİSİ - - 2 -
SPOR VE BESLENME - - 2 -
TÜRK SPOR TARİHİ - - 2 -
ÖZEL ALAN ÇALIŞMASI - - 2 4
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU - - - 2
SPOR SOSYOLOJİSİ - - - 2
EĞİTSEL OYUNLAR - - - 2
RİTİM EĞİTİMİ VE DANS - - - 2
SEÇMELİ DERSLER SAATİ - 4 2 4
TOPLAM 34 34 34 34
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1
TOPLAM DERS SAATİ 35 35 35 35
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK)
DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 2 2 2
TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1
TARİH 2 2 - -
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 -
COĞRAFYA 2 2 - -
MATEMATİK 4 2 - -
GEOMETRİ 2 - - -
FİZİK 2 - - -
KİMYA 2 - - -
BİYOLOJİ 2 - - -
SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - -
FELSEFE - - 2 -
YABANCI DİL 3 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 2
GÖRSEL SANATLAR 1 1 1 1
MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - -
TRAFİK VE İLK YARDIM - - - 1
MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 2 4 4 4
PİYANO 1 2 2 2
TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI 1 2 2 2
TÜRK MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ - 2 2 2
BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ - 2 2 2
drama - 1 - -
Müziğe giriş 1 - - -
MÜZİK BİÇİMLERİ - - - 1
TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI - - 2 2
BATI MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI - - 2 2
BATI MÜZİĞİ TARİHİ - - 1 -
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ - - - 1
BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK - - 1 -
BİREYSEL SES EĞİTİMİ - - - 1
ÇALGI BAKIMI VE ONARIMI - - - 1
SEÇMELİ DERSLER - 3 1 2
TOPLAM 34 34 34 34
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1
TOPLAM DERS SAATİ 35 35 35 35
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (GÖRSEL SANATLAR)
DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 2 2 2
TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1
TARİH 2 2 - -
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 -
COĞRAFYA 2 2 - -
MATEMATİK 4 2 - -
GEOMETRİ 2 - - -
FİZİK 2 - - -
KİMYA 2 - - -
BİYOLOJİ 2 - - -
SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - -
FELSEFE - - 2 -
YABANCI DİL 3 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 2
MÜZİK 1 1 1 1
MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - -
TRAFİK VE İLK YARDIM - - - 1
DESEN ÇALIŞMALARI 2 4 4 4
İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 2 4 4 4
ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 1 4 4 -
MÜZE EĞİTİMİ - - 1 -
SANAT TARİHİ - - - 2
GRAFİK TASARIM - - 3 4
DRAMA - 1 - -
TÜRK RESİM HEYKEL SANATI - - - 2
ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI - - - 2
ESTETİK - - 2 -
SANAT ESERLERİNİ İNCELEME - - - 2
SEÇMELİ DERSLER - 3 1 2
TOPLAM 34 34 34 34
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1
TOPLAM DERS SAATİ 35 35 35 35
TOPLAM DERS SAATİ
 
 

 

 

     

 

 

 

 

 


ŞUBE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAKLARI

SINIF DOSYALARI

TOPLANTI TUTANAKLARI

 

VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI

 

 

PROJE VE PERFORMANS ÖDEVİ

 

YAZILI SORULARI

Bizlere Çalışmalarını göndererek  Paylaşıma sunan öğretmen arkadaşlara teşekkür ediyoruz.

Bütün öğretmen arkadaşları  paylaşıma davet ediyoruz.  ilkokumacom@gmail.com e posta adresine dokümanlarınızı bekliyoruz.

 

 

Çalışmalarını göndermek isteyen arkadaşlar bize en kolay bir şekilde nasıl gönderileceği aşağıdaki linkte anlatılmıştır.

 

Dosya Gönderme

 

Çizgi Çalışmaları,Çalışma Yaprakları, Alıştıma Sayfaları,Ev Ödevleri

 

 

 

ilkokuma

   SİTEDE ARAMA

 ilkokuma.comİlköğretim Yönetmelik

 ilkokuma.comİl Milli Eğitim Müdürlükleri

 ilkokuma.comDünyanın Uydu görüntüsü Haritası

 ilkokuma.comMEB Duyurular

  ilkokuma.comYöneltmelik/Mevzuat

  ilkokuma.comMüfredat

 

 

ilkokuma.comİlköğretim Haftası

ilkokuma.comGaziler Günü

ilkokuma.comHayvanları Koruma Günü

ilkokuma.comAhilik Kültürü Haftası

ilkokuma.comBirleşmiş Milletler Günü

ilkokuma.comCumhuriyet Bayramı

ilkokuma.comKızılay Haftası

ilkokuma.comLösemili Çocuklar Haftası

ilkokuma.comAtatürk Haftası

ilkokuma.comAfet Eğitimi Hazırlık Günü

ilkokuma.comDünya Felsefe Günü

ilkokuma.comÖğretmenler Günü

ilkokuma.comDünya AIDS Günü

ilkokuma.comİnsan Hak. ve Dem. Haftası

ilkokuma.comTürk Malları Haftası

ilkokuma.comEnerji Tasarrufu Haftası

ilkokuma.comSivil Savunma Günü

ilkokuma.comYeşilay Haftası

ilkokuma.comGirişimcilik Haftası

ilkokuma.comBilim ve Teknoloji Haftası

ilkokuma.comİstiklal Marşı'nın Kabulü

ilkokuma.comTüketiciyi Koruma Haftası

ilkokuma.comÇanakkale Ş. Anma Günü

ilkokuma.comTürk Dünyası Haftası

ilkokuma.comOrman Haftası

ilkokuma.comDünya Tiyatrolar Günü

ilkokuma.comŞehitler Haftası

ilkokuma.comTurizm Haftası

ilkokuma.com23 Nisan Çocuk Bayramı

ilkokuma.comKütüphaneler Haftası

ilkokuma.comTrafik ve İlk Yardım Haftası

ilkokuma.comBilişim Haftası

ilkokuma.comKütüphaneler Haftası

ilkokuma.comAnneler Günü

ilkokuma.comVakıflar Haftası
ilkokuma.comEngelliler Haftası
ilkokuma.comHava Şehitleri Anma Günü
ilkokuma.comMüzeler Haftası
ilkokuma.com19 Mayıs Spor Bayramı
ilkokuma.comÇevre Koruma Günü

ilkokuma.comAtatürk'ün Ankara'ya Gelişi

ilkokuma.comGazeteler
ilkokuma.comYol Durumu
ilkokuma.comHava Durumu
ilkokuma.comİllerarası Yol Mesafesi
ilkokuma.comYemek Tarifleri
ilkokuma.comEmekli Maaş Hesabı
ilkokuma.comTC Kimlik No
ilkokuma.comVergi Kimlik No
ilkokuma.comMotorlu Taşıt Vergi No
ilkokuma.comHastaneler
ilkokuma.comEczaneler
ilkokuma.comMizah
ilkokuma.comAnsiklopedi Wikipedia
 
     

 

ilkokuma.comADIM ADIM TÜRKİYE

ilkokuma.comMADDE VE ISI

 

OYUNLAR

Kız Oyunları

Çocuk

Spor

Yarış

Macera

Müzik

Klasik

Zeka

Yapboz

Beceri

Matematik

Diğer

Yeni Oyunlar

Bedava Oyunlar

Yüklemeli Oyunlar

Tüm Oyunlar

 

 


 

 

ilkokuma

 

ilkokuma

OYUNLAR


XPN
 
 

ZeD 2012